Menu
home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม  เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม มีความประสงค์จะขายตอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่จะใช้ในราชการอีกต่อไปประจำปี 2565

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565

คลิกที่นี่

Scroll Up Skip to content