Menu
home
>>
ผอ.กลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ สทช.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายประจักษ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ส่วน และเจ้าหน้าที่ สทช.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 และมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมี นายสุพจน์ ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content