Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม นายสุพจน์ ถาไชยลา ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดมหาสารคาม ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content