Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน สายทาง มค.2020
วันที่ 30 กันยายน 2564 แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม
เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน สายทาง มค.2020 แยก ทล.23 – บ้านแก้งน้อย อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content