Menu
home
>>
ขทช.มหาสารคาม ดำเนินรายงานเสียงตามสาย “ทช.หมอทาง”

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม     มอบให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทฯ ดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง”

เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ข่าวสาร กรมทางหลวงชนบท 

แขวงทางหลวงชนบทฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านงานทางและสะพาน

CAR เปิดไปหน้า ขับช้า คาดเข็มขัดฯ

– สารคดี ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด G2

– สปอต หมอทาง พรบ.ม61 ควบคุมน้ำหนัก

สปอต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงชนบท

– ประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม สอดรับนโยบายรัฐบาลเพื่อป้องกันการเกิด PM2.5 โดยดำเนินการตรวจค่าควันดำจากท่อไอเสียของเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานซ่อม ขทช.มค. และหมวดนาดูน

– บทความกฎหมาย การใช้ยานพาหนะ บนทางที่ยังไม่เปิ

Scroll Up Skip to content