Menu
home
>>
ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  นายสุพจน์  ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน    ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี

Scroll Up Skip to content