Menu
home
>>
แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม     มอบให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทฯ ดำเนินรายการ “ทช.หมอทาง”เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ข่าวสาร กรมทางหลวงชนบท 

แขวงทางหลวงชนบทฯ ให้ความรู้แก่ประชาชนด้านงานทางและสะพาน

CAR เปิดไปหน้า ขับช้า คาดเข็มขัดฯ

– สปอต ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด s1

– สปอต หมอทาง งานอำนวยฯ ความสะดวกหน้าโรงเรียน

– สปอต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวงชนบท

– ประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท สร้างทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง จ.เชยงใหม่ คาดเสร็จภายในปี 2564

– ประชาสัมพันธ์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

– ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานซ่อม ขทช.มค. และหมวดนาดูน

– สารคดี สำนักกฎหมาย การเชื่อมทางเพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content